Afvalwater
& Recycling

We care for air!

Overlast voorkomen

Organisch afval, afvalwater of recyclebaar afval. De geuroverlast die afval in de (directe) omgeving veroorzaakt moet onder controle zijn én blijven. De speciale moleculaire filtratieoplossingen van CF Industrial houden potentiële overlast op afstand en zijn specifiek ontwikkeld voor waterzuiveringen en voor chemische en groene afvalinzameling.

Bel voor advies op maat