De beste actieve kool en de
slimste filtermedia.

We care for air!

Actieve kool en filtermedia

Gassen en schadelijke deeltjes zijn onzichtbaar en eventuele schade is onvoorspelbaar. Het is belangrijk om eerst de uitgangspunten en de situatie helder te krijgen. Is er in een bedrijf of ruimte bijvoorbeeld sprake van een hinderlijke geur? Wordt technische apparatuur aangetast? Klaagt de omgeving over stank? Of moeten er vanuit overheidswegen maatregelen worden genomen om toxische of schadelijke gassen te beheersen?

Geen enkele bedrijfssituatie is gelijk. Variabelen als de sector, de lokale omstandigheden, de mate en soort productie of het specifieke gebruik van ruimtes hebben allemaal invloed. Het gevolg is dat een oplossing net zomin eenduidig is. Wel eenduidig is wat CF Industrial inzet om tot een oplossing te komen: actieve kool en oxidant filtermedium.

Actieve kool

Actieve kool is een poreus zwart materiaal, gemaakt van hout, turf, steenkool en kokosnootschillen. Met stoom of chemicaliën wordt de kool geactiveerd daarmee vergroten we de adsorptiekracht. Ideaal voor lucht- en waterzuivering en voor het raffineren van eetbare oliën, suiker en andere vloeistoffen.

Oxidant filtermedium

Het oxidant filtermedium wordt gemaakt op basis van aluminiumoxide die gemixt met verschillende binders en wordt geïmpregneerd met kaliumpermanganaat. Deze combinatie zorgt voor een optimale adsorptie en oxidatie, gericht op een breed spectrum aan zure gassen die voorkomen in de buitenlucht, in gebouwen, in de industrie en in uitlaatgassen van voertuigen.

Blends

Niet elke situatie kan met uitsluitend actieve kool of oxidant filtermedium worden opgelost. Soms is een combinatie van verschillende filtermedia noodzakelijk. Dit noemen wij een blend. CF Industrial zet verschillende soorten blends in, afgestemd op de situatie.

Een selectie van veelvoorkomende actieve kool oplossingen

 

Actieve kool: CKV-1

CKV-1 is een op steenkool gebaseerde, geëxtrudeerde actieve kool met een nominale korrelgrootte van 1 mm. Vanwege de kleine korrelgrootte wordt het vaak gebruikt in toepassingen waar een kleine houder of cassette nodig is. Het relatief grotere buitenoppervlak zorgt voor een hogere adsorptiesnelheid. De drukverschil over...

Lees meer Folder

ckv-1.jpg
ckv-2.jpg

Actieve kool: CKV-2

CKV-2 is een op steenkool gebaseerde, geëxtrudeerde actieve kool met een nominale korrelgrootte van 2 mm. Deze koolstof zit in qua korrelgrootte tussen gewone 3 mm actieve kool en de kleine 1 mm actieve kool. Dit betekent dat het een lager drukverlies heeft dan de 1 mm CKV-1 maar ook een hogere adsorptiesnelheid dan de...

Lees meer Folder

Actieve kool: CKV-3

CKV-3 is een van de meest gebruikte actieve koolsoorten. Het is een op steenkool gebaseerde, gepelletiseerde, met stoom geactiveerde koolstof met een nominale korrelgrootte van 3 mm. Door de grote verscheidenheid aan poriegroottes is het een zeer allround actieve kool. Het voordeel van gepelletiseerde actieve kool is een...

Lees meer Folder

ckv-3.jpg
ckv-4.jpg

Actieve kool: CKV-4

CKV-4 is de op één na meest gebruikte actieve koolsoort in de industriële toepassingen. Het is een op steenkool gebaseerde, gepelletiseerde, stoom-geactiveerde kool met een nominale korrelgrootte van 4 mm. Door de grote verscheidenheid aan poriegroottes is het een zeer allround actieve kool. Het voordeel...

Lees meer Folder

Actieve kool: CKT 5025-AF-V3-O8 (-HE)

In die gevallen waar er geen ruimte is voor meerdere filterbedden, biedt deze mix van 3 verschillende media een oplossing om een breed scala aan gassen af te vangen, waaronder een gemiddelde concentratie van industriële zure gassen zoals: Waterstof sulfide (H2S), Zwavel dioxide (SO2) en Chloor (Cl2)...

Lees meer Folder

ckt-5025-af-v3-o8-he-.jpg
ckb-5050-v3-o8.jpg

Actieve kool: CKB 5050-V3-O8

Dit medium maakt gebruik van zowel adsorptie als chemisorptie technologie om een zo breed mogelijk scala aan gassen te kunnen verwijderen. Deze combinatie verwijdert geur en corrosieve gassen, waaronder: Koolwaterstoffen, Vluchtige organische stoffen (VOS), Formaldehyde, Stikstofoxiden...

Lees meer Folder

Actieve kool: CKB 7525-V3-O8

Wanneer de mix van te verwijderen gassen een andere receptuur voor het filtermedium vereist, kunnen wij de verhoudingen van uw medium aanpassen aan uw specifieke behoeften. CKB 8020-V3-O8 is speciaal ontwikkeld voor spuitverf en lijmtoepassingen waarbij actieve kool alleen niet alle gassen...

Lees meer Folder

ckb-7525-v3-o8.jpg
ckb-9010-af-08-he-.jpg

Actieve kool: CKB 9010-AF-08(-HE)

Deze mix van geïmpregneerde media is ontwikkeld om uitlaatgassen van diesel en kerosine van vrachtwagens, treinen en vliegtuigen te verwijderen. Het wordt vaak gebruikt in kantoorgebouwen, hotels, scholen en luchthavens om de toevoer van verse lucht te reinigen. Emissiegassen kunnen zowel ongemakkelijk als slecht...

Lees meer Folder

cko-purple-8-.jpg

Actieve kool: CKO-Purple 8%

CKO-Purple 8% is een chemisorptiemedium op basis van aluminiumoxide, geïmpregneerd met minimaal 8% kaliumpermanganaat. Door middel van een chemisorptieproces worden gassen uit de luchtstroom verwijderd en omgezet in vaste stoffen die in de korrel achterblijven. CKO-Purple 8% wordt...

Lees meer Folder

Actieve kool: CKG-Super Lite Wood

CKG Super Lite W is een door stoom geactiveerd koolgranulaat gemaakt van hout. Het heeft een laag soortelijk gewicht, een hoge adsorptiecapaciteit en grotere poriën. Deze actieve kool wordt al meer dan 30 jaar met succes gebruikt in de hydrocultuurmarkt voor geurbestrijding...

Lees meer Folder

ckg-super-lite-wood.jpg
ckg-4x6-2-1.jpg

Actieve kool: CKG-4x6

CKV-4x6 is een grofkorrelige actieve kool op basis van bitumen. Deze actieve kool is over het algemeen harder dan gepelletiseerde actieve kool en is lager in prijs. Vanwege hun vorm hebben ze een hogere drukverschil omdat het een compacter filterbed vormt. Gassen die verwijderd kunnen worden zijn: Organische gassen, Vluchtige...

Lees meer Folder